Hsuan-Tien Lin

Home | Research | Publications | Presentations | Awards | Courses | Programs | Tips | Bookmarks


Winter 2003 Courses

Time M T W Th F
0900   CS 138a
102 STL
  CS 138a
102 STL
 
0930
1000
1030 CS 150
74 JRG
  CS 150
74 JRG
  Read
CATS
1100
1130
1200      
1230
1300 EE 112a
080 MRE
EE 112a
080 MRE
Study
156 MRE
1330
1400 Study
156 MRE
Study
156 MRE
1430    
1500 Group
Meeting
150 MRE
Study
156 MRE
1530
1600      
1630
1700 ESL 105
128 BAX
  ESL 105
128 BAX
 
1730
1800

Total Units: 54


Feel free to contact me: "htlin" at "csie.ntu.edu.tw"

Valid HTML 4.0!